Porcelænsfigurers værdi

Hvad koster porcelænsfigurer fra Royal Copenhagen, Bing og Grøndahl og Dahl Jensen?

Vi bliver hyppigt spurgt om, hvad kongelige porcelænsfigurer koster. Mange mennesker arver figurer fra Bing og Grøndahl eller Royal Copenhagen efter deres slægtninge, og det kan være utrolig svært at finde ud af, hvor stor en værdi de forskellige figurer repræsenterer. Når man skal fastsætte en porcelænsfigurs værdi, er der mange faktorer, der spiller ind. Det første, man bør kigge efter, er, om figuren har synlige fejl.

Fejls betydning for en porcelænsfigurs værdi

Hvis først en figur har skår eller større reparationer, er den næsten altid værdiløs. Foruden skår forekommer fra tiden til anden misfarvninger under den transparente glasur, som man ikke kan fjerne, selvom man ihærdigt gnubber, vasker og pudser figuren. Porcelænsfigurerne kan også på de mest udsatte steder have slidskader. Dette vil eksempelvis være på spidser og kanter af dyrefigurers ører. Hvis man lader hænderne glide hen over figuren, kan man mærke, om figuren har ru overflader. Er dette tilfældet, trækker det ned i værdi. Slutteligt skal man se på, om en figur er svag i farverne og har en mat og kedelig overflade, eller om den har kraftige, distinkte farver og en blank og skinnende overflade. Sidstnævnte er væsentligt lettere at afhænde.

Mange porcelænsfigurer har runde hvide pletter på undersiden. Isbjørnefigurer kan ofte have disse mærker under hagen eller under bugen, og menneskefigurer kan ofte have disse mærker under jakke- eller trøjekanten. Mærkerne er ikke ru, men derimod glatte og lidt mere fedtede end den blanke overflade. Disse mærker har absolut ingen betydning for porcelænsfigurernes værdi, da den måde, hvorpå figurerne produceres, gør, at disse mærker er uundgåelige. Vi ser ofte, at folk fejlagtigt tror, at disse mærker er at sidestille med fejl, og at figurerne af den grund sælges billigere, end de bør sælges.

Er min kongelige figur sjælden og værdifuld?

Når man har fastslået, om figuren er behæftet med fejl, skal man naturligvis se på, hvilken type porcelænsfigur man står med. Som ved alt andet bestemmes prisen selvsagt af udbud og efterspørgsel.

De figurer, man hyppigst ser i de danske hjem, er mindre fugle- og dyrefigurer samt små børnefigurer. Disse figurer er produceret i et ret stort antal op gennem det 20. århundrede, hvilket gør, at disses værdi er ganske beskeden. Hvis man prøver at søge på Royal Copenhagen + produktnummeret eller Bing og Grøndahl + produktnummeret, der står under bunden på figuren, og som oftest er på tre-fem cifre, kan dette ofte give en idé om, om man står med noget sjældent. Hvis man ikke kan finde et billede af sin figur, når man gør dette, kan man være heldig at stå med noget værdifuldt.

Nogle af de figurer, der de seneste år er steget i popularitet, er særligt isbjørne, tropiske dyr, håndværkerfigurer og de meget store porcelænsfigurer på +40 cm i højden.

Alderens betydning for porcelænsfigurens pris

Alderen på en porcelænsfigur har ikke så stor betydning for prisen, som man skulle tro. Hvis alderen skal have stor betydning for en kongelig porcelænsfigurs pris, skal figuren være produceret til det finere borgerskab i slutningen af 1700-tallet. En del af de sjældne figurer, man ser, er dog produceret i starten af 1900-tallet. Disse kan man ofte kende ved se på Royal Copenhagen-stemplet. Når der under bunden foruden Royal Copenhagen og de tre blå bølger kun står tal, og der ikke står andre bogstaver, har man at gøre med en figur, der er lavet før 1923, hvor porcelænsmalerne havde malernumre og ikke signerede det enkelte porcelænsstykke med porcelænsmalerinitialer. Hvis man står med to identiske figurer, hvor den ene er produceret i 1935, og den anden er produceret i 1975, vil der som oftest ikke være spor forskel på disse figurers værdi i handel og vandel.

Hvis man ønsker hjælp til at aldersbestemme sin porcelænsfigur fra Den Kongelige Porcelænsfabrik, Bing og Grøndahl eller Dahl Jensen, kan man finde guidelines her på Figurbutik.dk under siden omhandlende porcelænsstempler.

Hvor meget betyder det for prisen, at min figur ikke er 1. sortering?

En figur, der er 1. sortering, koster altid mere end en 2. sortering. Figurer, der er solgt som medarbejdervarer, har en lavere værdi end 1. sortering og 2. sortering. Eftersom kategoriseringen af figurerne som værende det ene eller det andet beror på den enkelte medarbejders helt subjektive skøn, kan man ofte ikke forklare, hvorfor en figur 2. sortering eller 3. sortering.

Har du brug for hjælp til at bestemme din porcelænsfigurs sortering, kan du få hjælp til dette under punktet omhandlende sortering her på Figurbutik.dk. På denne side fortælles der endvidere om, hvilke faktorer der kan gøre, at de ansatte på porcelænsfabrikkerne har mærket noget som en sekundavare.