Porcelænsfigurers alder

Hvordan daterer jeg mit kongelige porcelæn, B&G-porcelæn og Dahl Jensen-porcelæn?

Mange mennesker er i tvivl om, hvordan de finder ud af, hvor gamle deres porcelænsfigurer er. På denne side kan du få hjælp til at finde alder på dit porcelæn fra Bing og Grøndahl, Royal Copenhagen og Dahl Jensen. Guiden kan også bruges, hvis man vil finde alderen på sit kongelige stel eller B&G-stel.

Når man skal aldersbestemme sit porcelæn, skal man se på stemplet under bunden. Hvis man søger på sin figur ved at skrive produktnummeret under bunden samt producentens navn, kan man ofte finde et produktionsår på figuren. Dette årstal fortæller, hvornår figuren blev formgivet, og det siger derfor intet om den enkelte porcelænsfigurs alder. I langt de fleste tilfælde vil det på de ikke-unikke porcelænsstykker ikke være muligt at angive en præcis alder. Royal Copenhagens masseproducerede porcelænsfigurer lavet fra 1935 og frem til 1968 kan dateres præcist, mens figurer fra før 1935 og efter 1968 ikke kan knyttes til et bestemt årstal. Porcelænsfigurer og service fra Bing og Grøndahl og Dahl Jensen kan ej heller dateres præcist. Disse porcelænsfabrikker har ligesom Den Kongelige Porcelænsfabrik i forskellige perioder anvendt forskellige stempler. Man kan altså ofte kun finde en cirka-alder på sit porcelæn.

Hvordan dateres Dahl Jensen-porcelæn?

Porcelæn fra Dahl Jensens Porcelænsfabrik er ikke nemt at datere, da fabrikken helt fra 1920erne og frem til lukningen i 1985 brugte det sammen logo i næsten samtlige år.

1925-1928: En lukket, buet krone. Under kronen ses teksten DJ København.

1925-1985: En åben krone. Under kronen står DJ Copenhagen.

1928-1985: En åben krone. Under kronen: DJ Copenhagen Denmark.

 

Hvordan dateres Royal Copenhagen-porcelæn?

Fra 1935 og frem til i dag har Den Kongelige Porcelænsfabrik sat en lille streg under et enkelt eller flere af bogstaverne i stemplet under bunden. For hvert år eller hver fem-årsperiode flyttes den lille streg til et nyt bogstav. På nedenstående billede kan ses en streg over R og en streg over Y i logoet. Dette fortæller, at det pågældende stykke porcelæn er lavet i perioden 1993-1999. Nedenfor har vi lavet en oversigt over de streger, der viser de forskellige produktionsår.

Streg over bogstaverne i Royal:

R = 1935 O = 1936 Y = 1937 A = 1938 L = 1939

Streg over bogstaverne i Copenhagen:

C = 1940 O = 1941 P = 1942 E = 1943 N = 1944 H = 1945 A = 1946 G = 1947 E = 1948 N = 1949

Streg under bogstaverne i Royal:

R = 1950 O = 1951 Y = 1952 A = 1953 L = 1954

Streg under bogstaverne i Denmark:

D = 1955 E = 1956 N = 1957 M = 1958 A = 1959 R = 1960 K = 1961

Streg under bogstaverne i Copenhagen:

C = 1962 O = 1963 P = 1964 E = 1965 N = 1966 H = 1967 A = 1968 G = 1969-1974 E = 1975-1979 N = 1980-1984

Streger over bogstaverne i Royal + Copenhagen:

R+O = 1985-1992 R+Y = 1993-1999 R+A = 2000-2004 R+L = 2005-2009 R+C = 2010-2014 R+O = 2015-2019

Hvis figuren er ældre end 1935, ser logoet en smule anderledes ud.

De ældste stykker porcelæn produceret fra slutningen af 1700-tallet og op gennem 1800-tallet er kun mærket med de tre blå bølger under bunden.

De sidste år af 1800-tallet anvendtes et logo med en lukket krone samt teksten Danmark stående over de tre blå bølger.

Fra 1898 og frem til 1923 stod der blot Royal Copenhagen over de tre bølger. På dette tidspunkt var der på den ene side af de tre bølger et produktnummer skrevet med blå tal, og på den anden side af bølgerne var der et malernummer skrevet med blå tal. Hver porcelænsmaler tilknyttet Den Kongelige Porcelænsfabrik havde sit eget malernummer, så det var muligt at identificere dekoratøren af det enkelte stykke porcelæn.

Efter denne periode ses det stempel, vi kender fra nyere porcelæn, hvor der står Royal Copenhagen Denmark over de tre blå bølger. I perioden fra 1923 til 1935 går man som porcelænsmaler over til at signere med malerinitialer i stedet for malernumre. Produktnummeret under porcelænsfigurernes bund bliver desuden flyttet, så de ikke længere står ved siden af bølgerne i logoet, men derimod under bølgerne.

 

Hvordan dateres Bing og Grøndahl-porcelæn?

Det er ikke muligt at angive en helt bestemt alder på en figur fra Bing og Grøndahl. Siden fabrikken så dagens lys i 1853 og frem til dennes sammenlægning med Royal Copenhagen i slutning af det 20. århundrede, har denne anvendt en række forskellige stempler i forskellige perioder.

Det tidligste stempel fra åbningen i 1853, der blev brugt helt frem til 1894, var to store bogstaver skrevet med blåt: B&G.

På porcelænet fra de sidste år af 1890erne stod der foruden Bing og Grøndahl ’Danish China Works’.

Herefter ses det logo med Københavns tre tårne, som de fleste forbinder med Bing og Grøndahl. På stemplerne fra ca. år 1900 og helt frem til 1970 ses slanke tårne med spir, mens de nyere logoer fra 1970 og frem er tre tårne, der ligner en firkant med en trekant på toppen.

På figurer produceret før 1948 står der under de tre tårne B&G skrevet med store blå bogstaver.

1853-1894: B&G skrevet med store blå bogstaver.

1895-1902: B&G + teksten ’Danish China Works B&G’.

1902-1914: Tre tårne samt teksten ‘B&G Kjøbenhavn made in Denmark B&G’

1915-1948: Tre tårne og teksten ’B&G Kjøbenhavn Danmark B&G’

1952-1961: Tre tårne + teksten ’B&G Kjøbenhavn made in Denmark’

1962-1969: Tre tårne + teksten ’B&G Kjøbenhavn Denmark’

1970-1982: Tre tårne (firkanter med en trekant på toppen og uden spir) + teksten B&G Copenhagen porcelain made in Denmark.

1983-: Tre tårne (firkanter med trekanter på toppen + ingen spir) + Teksten Copenhagen porcelain Bing og Grøndahl Denmark. Denmark står under den øvrige tekst, der danner en ring om de tre tårne og B&G.