Hvilken sortering er min porcelænsfigur?

Hvordan ved jeg, hvilken sortering min figur eller mit service er?

Hvad end man har at gøre med porcelænsfigurer eller service, kan man på stemplet under bunden se, om et stykke porcelæn er 1., 2. eller 3. sortering. Dahl Jensen, Royal Copenhagen og Bing og Grøndahl har det til fælles, at de alle har valgt at markere et stykke porcelæn som værende 2. eller 3. sortering ved at lave en ridse i logoet under bunden.

Mange mennesker kalder en figur for 2. sortering, hvis den har en fejl, der ikke nødvendigvis hidrører fra produktionen. Disse fejl, der er kommet som følge af hårdhændet håndtering, har selvsagt intet med fabrikkens kategorisering af porcelænet at gøre. Vi bliver ofte spurgt, hvad der er i vejen med en figur, når denne er 2. eller 3. sortering. Det beror på en misforståelse, at en porcelænsfigur må fejle et eller andet, når denne er markeret som 2. eller 3. sortering. Nedenfor vil vi kort gennemgå, hvad det ofte skyldes, at en figur ikke kategoriseres som 1. sortering.

Når en figur dekoreres, kan det være svært at styre, hvor kraftige farverne bliver, da disse først rigtigt træder frem, efter figuren er dyppet i transparent glasur og har været til blankbrænding. Når først figuren er brændt, så den gennemsigtige glasur udgør en form for hinde og slidstærk overflade på figuren, kan man ikke gøre mere ved farverne under overfladen. Hvis en person vurderer, at en figur er lidt for mørk eller lidt for lys i farverne, kan denne blive mærket som 2. sortering. Her skal man huske på, at denne kategorisering blot beror på et fuldstændigt subjektivt skøn. En figur, der ender som 2. sortering, kunne lige så godt være endt som 1. sortering, mens en 1. sortering i nogle medarbejderes øjne burde have været en 2. sortering.

Et ret godt eksempel på dette er de mange kongelige isbjørnefigurer. Nogle mennesker kan bedst lide disse figurer, når de er nærmest helt hvide, mens andre synes bedst om disse, hvis der er farvespil i form af brune eller blålige nuancer omkring snude, poter og bug.

Foruden farverne kan sorteringen skyldes småfejl, som alle helst vil være foruden. Heriblandt kan nævnes jernpletter under glasuren, støbningsfejl eller brændingsrevner.

Jernpletter er små brune eller sorte pletter, der sidder under den gennemsigtige glasur. Disse kommer, da det under brændingen kan hvirvle i ovnen. Når først figuren er brændt, kan man ikke gøre noget ved disse pletter. Mange mennesker tror, der blot er tale om små flueklatter, man kan tage med sulfovand, men sådan kan man desværre ikke slippe af med disse. Hvis man er ude at købe sig et stykke porcelæn, der ikke har været rengjort meget længe, bør man tjekke, hvor meget der er snavs, og hvor meget der er jernpletter under glasuren, så man ikke får sig en kedelig overraskelse, når figuren rengøres.

Støbningsfejl ses ikke så hyppigt som de øvrige fejl. En figur består af flere støbte dele, der sættes sammen med samlingsglasur, der også kaldes slikker. Hvis der sker fejl i forbindelse med, at porcelænsmassen puttes i formen, kan en del af figuren komme til at se lidt forkert ud.

Brændingsrevner ses som oftest på de helt store figurer, hvilket skyldes, at disse har et meget stort overfladeareal, så det lettere kan gå galt under brændingen. Når man tjekker en figur for brændingsrevner, skal man fokusere på samlingsglasuren/slikkeren. Det vil meget ofte være i samlingsglasuren mellem de forskellige støbte dele, at brændingsrevnerne opstår.

 

En figur kan være mærket som 3. sortering, hvilket man også kalder for medarbejdersortering, da figurer mærket som 3. sortering blev solgt til de ansatte på fabrikkerne til en lavere pris. En figur, der er mærket som en medarbejdervare, er ikke nødvendigvis af lavere kvalitet end en 1. sortering eller 2. sortering. Man ser hyppigt tredjesorteringsfigurer, der er flottere end både 2. sortering og 1. sortering. Nogle mennesker opererer med både 4. sortering og 5. sortering, hvilket er uhensigtsmæssigt, da der kun findes 1. sortering, 2. sortering og medarbejdersortering. En ridse i logoet under bunden indikerer 2. sortering, mens to eller flere ridser indikerer medarbejdersortering. Det er således fortsat medarbejdersortering, selvom der måtte være tre eller fire ridser. Hvis logoet er uden ridser, er figuren 1. sortering. Ridserne kan være svære at spotte med det blotte øje, hvorfor man bør lade sin negl glide gennem logoet. Gør man dette nogle gange, vil man ikke være i tvivl om figurens sortering. Nedenfor beskriver vi, hvor ridserne er placeret på porcelæn fra de forskellige fabrikker.

 

Markering af sortering Royal Copenhagen

På Den Kongelige Porcelænsfabrik ses vertikale ridser ned gennem de tre bølger, hvis figuren ikke er 1. sortering. Hvis man kan se og mærke en enkelt lodret ridse ned gennem de tre bølger, er figuren 2. sortering. Hvis der er to eller flere ridser tværs gennem de tre blå bølger, er figuren 3. sortering/medarbejdersortering. Hvis man lader sin negl glide fra side til side i samme retning som bølgerne, og man ikke kan mærke noget, indikerer den glatte overflade, at porcelænsfiguren er 1. sortering.

 

Markering af sortering Bing og Grøndahl

På Bing og Grøndahl kan man se en eller flere vandrette ridser tværs gennem de tre tårne, hvis figuren ikke er 1. sortering. Hvis man lader sin negl glide gennem logoet (oftest fra top til bund og ikke fra side til side), kan man mærke, om overfladen er glat. Hvis den er det, er figuren 1. sortering. En ridse tværs gennem de tre tårne indikerer 2. sortering, og to eller flere ridser gennem tårnene indikerer 3. sortering/medarbejdersortering.

 

Markering af sortering Dahl Jensen

På Dahl Jensen laves der ligesom på de øvrige porcelænsfabrikker ridser i logoet, hvis figuren ikke er 1. sortering. Hvis figuren er 2. sortering, vil der være en vandret eller en lodret ridse i logoet. Disse ridser går oftest enten gennem DJ eller mellem D og J. Hvis figuren er 3. sortering, vil der være ridset både en vandret og en lodret ridse i logoet, der ligner et plus. Dette vil normalt være en vandret ridse tværs gennem D og J samt en lodret ridse mellem D og J. Er der ingen ridser under bunden, så man, når man lader sin negl glide gennem logoet, føler en glat overflade, står man med et stykke førstesorteringsporcelæn i hånden.